About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 1937
VídeoTo download the video
Ringing Great Tom Swung Half Muffled for HRH the Duke of Edinburgh
Video CHRIST CHURCH CATHEDRAL OXFORD
Date 17-04-2021
Duration 02:40
Remarks Special thanks to Robin Hall (President of the Oxford Society of Change Ringers)
Great Tom rung by Simon & Helen Bond with assistance and Jonathan Cresshull (Deputy Ringing Master)
http://www.oxfordsociety.org.uk/contact/
Explicació (valencià): Es tracta d'un clàssic toc de difunts de l'Església Anglicana, amb el batall "half muffled" es a dir amb mitja tira de cuiro que fa que en un costat sone la batallada normal i en l'altre sone llunyana. La tècnica trenca amb el tòpic que posant un simple paper de fumar entre batall i bronze es bada la campana. Com la campana té els eixos en angle o trencats, oscil·la més lentament i amb un menor esforç. Per aconseguir que el batall pique dalt, té un contrapès intern, i així la campana ressona més.
Explicación (español): Se trata de un clásico toque de difuntos de la Iglesia Anglicana, con el badajo "half muffled", mediante media tira de cuero qhe hace que en un lado suene el golpe normal y en el otro suene lejano. La técnica rompe el tópico que poniendo un simple papel de fumar entre badajo y bronce, se rompe la campana. Como la campana tiene los ejes en ángulo o rotos, oscila más lentamente y con un esfuerzo menor. Para conseguir que el badajo pegue arriba, tiene un contrapeso interno, y así la campana resuena más.
Normal video
Europe is ringing Sunday 25th of July 2021 - eliseo@eliseomr.com